Methodes

Het doorontwikkelen van je organisatie is te belangrijk om ongestructureerd aan te pakken. Om die reden heb ik twee modellen samengesteld die optimaal passen bij technische en industriële organisaties.

Van IST naar SOLL

Het ene model heet  ‘Mind the Gap: de organisatie’, het andere model heet: ‘Mind the Gap: de medewerker’. In beide gevallen gaat het om de kloof tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Die kloof wil je overbruggen, omdat je verder wilt. De modellen gaan over de vraag hoe je verbeterstappen maakt in je organisatie en hoe medewerkers de vaardigheden ontwikkelen die passen bij die verbeterstappen en bij hun eigen ambitie.

Hoe ga je je organisatie vanaf hier verder ontwikkelen en hoe zijn de medewerkers hier op voorbereid?

Maak de verbetering leuk en leerzaam

Beide methodes maken kraakhelder wat er van iedereen wordt verwacht. Daarnaast wordt de balans gehouden tussen taakgerichtheid en aandacht voor de mens. Voor iedereen geldt dat de leeromgeving veilig moet zijn. Hierdoor worden verbeterstappen voor de medewerkers leuk en leerzaam, krijgen zij er zin in en zullen ze investeren in tijd en energie om stappen te maken.

Het DISC model

Waarom doet iemand zoals hij doet? Waarom doe ik zoals ik doe? Hoe krijg ik inzicht in mijn behoeften en gedrag en hoe kan ik anderen beter begrijpen?

Het DISC model helpt antwoord te geven op die vragen en helpt je ook je sterke punten beter te benutten en je bewust te worden van je zwakkere punten.

Waarom kiezen voor SKILLS2GO?

  • Multidisciplinair
  • Optimale vertaalslag tussen organisatie en werkvloer
  • Duurzame verbetering door draagvlak
  • Betrouwbaar door betrokkenheid
Organisatiescan
Maak gebruik van onze expertise en profiteer van betere resultaten Neem contact op