DISC

Het DISC model beschrijft gedrag dat gemakkelijk herkenbaar is bij je zelf en bij anderen. Je ontwikkelt meer inzicht in je eigen behoeften en gedrag en dat maakt het makkelijker meer begrip voor het gedrag van de mensen in je omgeving op te brengen. Dat leidt tot een betere samenwerking en meer plezier in het werk.

Ontwikkeling van medewerker en team met behulp van DISC

DISC kun je heel goed inzetten voor bijvoorbeeld:

  • Het verbeteren van de veiligheidscultuur (arbeidsveiligheid)
  • Samenwerking tussen engineering/werkvoorbereiding en verkoop
  • Samenwerking tussen engineering/werkvoorbereiding en monteurs
  • Samenwerking tussen verkoop binnendienst en buitendienst

DISC is een communicatie- en gedragsanalyse

Je vult online een vragenlijst in. De rapportage die hier uit voortkomt werkt als een spiegel. Jouw gedragspatronen en kenmerken van je communicatie- en gedragsstijl staan hierin beschreven. Ook staan er tips in hoe je je effectiviteit kunt vergroten en hoe je beter samen kunt werken met anderen.

Samenwerking verbeteren m.b.v. DISC

Op de werkvloer is het niet zeldzaam dat misverstanden, onderhuidse ergernissen en onbegrip een effectieve samenwerking in de weg zitten. Dat heeft een sterke invloed op de productiviteit en de bedrijfsresultaten. Voor een optimale afstemming met anderen moet je je bewust zijn van je eigen gedrag en manier van communiceren en de invloed die je daarmee hebt op je collega. Het DISC instrument maakt dit een stuk gemakkelijker.

Workshops met het team

In een voorgesprek zal de huidige situatie m.b.t. je team worden besproken alsook waar je naar toe wilt met je team. Afhankelijk daarvan krijgt de workshop een specifieke invulling. Tijdens de workshop krijg je inzicht in het DISC-instrument door middel van oefeningen. Daarnaast zal iedereen aan de hand van de DISC rapportages zich bewust worden van zijn of haar manier van doen in normale situaties en in situaties waarbij de druk hoger is. Ook wordt er gecoacht op hoe je je gedrag kunt afstemmen op de ander.

Individuele coaching met DISC

Het DISC instrument is zeer geschikt om in te zetten als middel bij individuele coaching. De rapportage vormt het uitgangspunt voor de coaching. Hierin staan de basiselementen omschreven voor een specifiek plan van aanpak. Het is gericht op het benutten van je sterke kanten en hoe je beter om kunt leren gaan met je zwakkere kanten.

Meer informatie nodig of een afspraak maken?

Neem contact op

Waarom kiezen voor SKILLS2GO?

  • Multidisciplinair
  • Optimale vertaalslag tussen organisatie en werkvloer
  • Duurzame verbetering door draagvlak
  • Betrouwbaar door betrokkenheid
Organisatiescan
Maak gebruik van onze expertise en profiteer van betere resultaten Neem contact op