SKILLS2GO

Ben je technisch dienstverlener, producent of technisch opleider en op zoek naar meer betrokkenheid, verantwoordelijkheid, veiligheid, kennisoverdracht, samenwerking, enthousiasme en ambassadeurschap in je organisatie? Wat betekent het voor je organisatie als je hier stappen in kunt maken? Wat betekent het voor het klantcontact, de arbeidsveiligheid van je medewerkers (veiligheidscultuur), de productiviteit, innovatie en financiële resultaten? Als trainer/coach in softskills, elektrotechniek en veiligheid kan ik je helpen met het slaan van de brug tussen management en werkvloer en tussen kennis en resultaat.

Mind The Gap (PDCA)

Welke punten ga je verbeteren in je organisatie? Of misschien pak je 2 of 3 verbeterpunten tegelijk. De taakgerichte PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) in combinatie met de mensgerichte IMWR-cyclus (Inspireren, Mobiliseren-Waarderen-Reflecteren) is hiervoor een krachtig instrument. Verbeteringen realiseren vraagt om een planmatige werkwijze. Net zo belangrijk is het zorgen voor draagvlak om de verbetering te realiseren. Zonder draagvlak geen verbetering.

DISC Methode

Op de werkvloer is het niet zeldzaam dat misverstanden, onderhuidse ergernissen en onbegrip een effectieve samenwerking in de weg zit. Dat heeft een sterke invloed op de productiviteit en de bedrijfsresultaten. Voor een optimale afstemming met anderen moet je je bewust zijn van je eigen gedrag en manier van communiceren en de invloed die je daarmee hebt op je collega. Het DISC instrument maakt dit een stuk gemakkelijker.

Training & Coaching

Welke vaardigheden van je medewerkers zijn een voorwaarde voor het behalen van je organisatiedoelen? Is er een kloof tussen “hoe het nu gaat” en “hoe het moet worden”?
Vanuit een gapanalyse die bestaat uit online assessments en/of interviews met de medewerkers, worden concrete leerdoelen geformuleerd. De leerdoelen overbruggen de kloof tussen IST en SOLL en staan voor iedere trainee en coachee centraal met optimale aandacht voor de borging.

Over SKILLS2GO

Als ambitieus manager of directeur in de technische sector wil je graag je volgende verbeterstap maken. Genoeg uitdagingen: veranderende technieken, veranderende wet- en regelgeving m.b.t. veiligheid en klanten die nieuwe eisen stellen. Ook instroom, doorstroom en uitstroom van het personeel leveren genoeg vraagstukken op.
Je wilt het graag met je team doen. Monteurs, operators, management, projectleiders, verkoop, engineering, werkvoorbereiding. Tegen welke uitdagingen loop jij aan?

Meer over SKILLS2GO

Projecten

Schrijven van hoogspanningsexamens

Voor het Instituut voor Technische Vakexamens een 30 tal praktijkexamens geschreven voor medewerkers die aan en met hoogspanningsinstallaties werken (110 kV-380 kV). Deze examens zijn geschreven op basis van de Stipel PCE eindtermen.

Bekijk project

Training verkoop binnendienst

Voor van der Heide Opleidingen & Inspecties de training: "Succesvol verkopen" verzorgd voor de verkopers binnendienst. In deze training stond het stellen van open vragen centraal alsook het omgaan met bezwaren en klachten. Daarnaast was het nabellen van offertes een leerdoel.

Bekijk project

Workshop DISC

Voor Plantencentrum Velden: een Workshop DISC gegeven. Doel: meer inzicht in jezelf en meer inzicht in je collega. Dat versterkt de onderlinge band en vergroot de effectiviteit in het samenwerken. Insteek: een sterk team geeft sterke resultaten.

Bekijk project

Kloven overbruggen

Ondanks het feit dat alle medewerkers zo sterk op elkaar zijn aangewezen, kunnen er “kloven” tussen verschillende afdelingen en ook binnen afdelingen bestaan. Dat leidt tot verlies van energie, plezier en tegenvallende prestaties. Daarnaast kan er zich een kloof bevinden tussen gemaakte plannen en de praktijk. Hoe ga je deze kloven overbruggen?

Doe de Organisatiescan
Overbrug de kloof en profiteer van betere resultaten Neem contact op

Onze samenwerkingspartners