Workshop DISC

Voor Plantencentrum Velden een Workshop DISC. Doel was: meer inzicht in je zelf en meer inzicht in je collega. Dat versterkt de onderlinge banden en vergroot de effectiviteit in het samenwerken. Insteek: een sterk team geeft sterke resultaten.

Gedragsanalyse

Deze workshop werd in het plantencentrum zelf gehouden, wat in combinatie met de groepsgrootte (20 deelnemers ) en het feit dat we in de avond begonnen aanleiding was om het niet te formeel aan te pakken. We konden de ruimte goed benutten en op deze manier aan de hand van oefeningen met veel dynamiek de methodiek van DISC uitgelegd.
Alle deelnemers hadden van te voren de DISC online vragenlijst ingevuld en de rapportage met de analyse van hun gedrags- en communicatiestijl meegenomen. De sfeer was zodanig dat de rapportages naast elkaar gelegd werden. Als het gaat om gedragsstijlen bestaat er immers geen goed of fout. Dat maakt de sessie veilig voor iedereen.

SWOT-analyse

Iedereen kreeg een kaart waarop de eigen SWOT-analyse werd vastgelegd. Dit zijn mijn sterke kanten en deze ga ik zo vaker inzetten. Dat zijn mijn zwakke kanten en zo ga ik daar mee om. Daarnaast werd op deze kaart ingevuld wat de deelnemer ging doen om anderen tegemoet te komen.

Teamwiel

Alle profielen had ik in een teamwiel geplaatst. Op deze manier werd inzichtelijk uit welke gedragsstijlen het team is opgebouwd. Dit teamwiel is in de kantine opgehangen. Zo blijft de bewustwording geborgd. De leidinggevende speelt een belangrijke rol in het coachen van de medewerkers om de sterke kanten optimaal in te zetten en om te leren gaan met de zwakkere kanten.

Pagina delen:

Waarom kiezen voor SKILLS2GO?

  • Multidisciplinair
  • Optimale vertaalslag tussen organisatie en werkvloer
  • Duurzame verbetering door draagvlak
  • Betrouwbaar door betrokkenheid
Organisatiescan