Schrijven van examens voor medewerkers hoogspanning

Voor het Instituut voor Technische Vakexamens een 30 tal praktijkexamens geschreven voor medewerkers die aan en met hoogspanningsinstallaties werken (110 kV-380 kV). Deze examens zijn geschreven op basis van de Stipel PCE eindtermen.

STIPEL Examens

Binnen Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek ) zijn verschillende certificatieschema’s opgesteld. Daarin zijn de uniforme eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan om voor een persoonscertificaat in aanmerking te komen. Dit schept duidelijkheid in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan installaties. De certificatieschema’s zijn rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Hierdoor is het mogelijk om technici te certificeren volgens de norm ISO/IEC 17024. Binnen dat kader heb ik voor ITV (het Instituut voor Technische Vakexamens) een 30 tal examens mogen schrijven voor de Operationeel Installatieverantwoordelijken, werkverantwoordelijken en (Allround) Vakbekwame Personen.

Pagina delen:

Waarom kiezen voor SKILLS2GO?

  • Multidisciplinair
  • Optimale vertaalslag tussen organisatie en werkvloer
  • Duurzame verbetering door draagvlak
  • Betrouwbaar door betrokkenheid
Organisatiescan