Workshop DISC met het team

In deze training wordt het team meer inzicht gegeven in de eigen communicatiestijl en voorkeursgedrag en die van zijn of haar collega’s. Dat leidt tot een betere samenwerking. Verandertrajecten verlopen soepeler, frustraties en conflicten worden voorkomen of op tijd opgelost, kortom: DISC is een effectieve tool om te bouwen aan krachtige teams.

Voor wie?

Voor teams die diversiteit in het team als een kracht zien en op zoek zijn hoe de verschillen in teamleden een synergie kunnen geven die leiden tot meer plezier in het werk en mooie resultaten.

Doel

De deelnemer kan zijn eigen communicatie- en gedragsstijl omschrijven en heeft meer inzicht in de voorkeursstijl van zijn teamgenoten. De deelnemer weet hoe hij zijn sterke kanten optimaal in kan zetten in het team en ook weet hij hoe hij het beste met zijn minder sterke kanten om kan gaan.

Er is een DISC teamprofiel opgesteld, waarin alle voorkeursstijlen van de teamleden inzichtelijk zijn gemaakt. Dat geeft een bewustwording die geborgd blijft.

Daarnaast zijn methodes aan de hand gedaan hoe je blijvend inzichten in je zelf en de ander kunt vergroten en hoe je dit inzet ter verbetering van het team.

Onderwerpen

Welke gedragsstijlen kun je onderscheiden, hoe herken je dit, wat zijn de eigenschappen van die gedragsstijlen en hoe sla je de brug naar de ander? Deze onderwerpen worden beeldend en op zeer interactieve wijze uitgelegd.

Van te voren heeft iedere deelnemer een online DISC vragenlijst ingevuld. Hier komt een rapport uit voort met zijn of haar communicatie en gedragsstijl (dit is de DISC analyse). De deelnemer leert dit rapport te interpreteren.

Ook worden de rapporten onderling besproken, worden inzichten gedeeld en worden er op individueel niveau en op teamniveau leerdoelen geformuleerd.

Opmerking

Enige tijd voor de workshop begint, zal de huidige situatie m.b.t. je team worden besproken alsook waar je naar toe wilt met je team. Afhankelijk daarvan krijgt de workshop een specifieke invulling.

Duur

1 Dag. Afhankelijk van de beginsituatie en de leerdoelen kan de duur afwijken.

Vragen over deze workshop?

Neem contact op
Pagina delen: